Tillbaka

karbamid
Karbamid ..., Canoderm, Curemid

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Mjukgörande

Förbehåll / Kommentar

Vid behandling av eksemsjukdomar är mjukgörare innehållande karbamid bäst dokumenterade.
Enbart torr hud utan association till hudsjukdom är inte skäl för läkemedelssubvention. Receptfritt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Karbamid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Karbamidberedning med goda kosmetiska egenskaper. Finns som kräm och kutan emulsion. 

Tillägg av behandling med mjukgörare ger bättre resultat vid behandling av eksem än behandling med enbart lokalt kortison. Man ser förlängd tid till uppblossning, minskat antal uppblossningar samt minskad förbrukning av lokalt kortison.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Loden M, Andersson AC, Lindberg M. Improvement in skin barrier function in patients with atopic dermatitis after treatment with a moisturizing cream (Canoderm). Br J Dermatol. 1999 Feb;140(2):264-7. PubMed 
  2. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Christensen R, Lavrijsen A, Arents BWM et al. Emollients and moisturisers for eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 6;2:CD012119. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar