Tillbaka

glycerol
Glycerol ..., Cremarol, Miniderm

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Uppmjukande

Förbehåll / Kommentar

Glycerolbaserad mjukgörare. Enbart torr hud utan association till hudsjukdom är inte skäl för läkemedelssubvention. Receptfritt. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Glycerin (glycerol) bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Glycerolhaltig beredning som är ett mjukgörande alternativ till patienter som reagerar med hudirritation på karbamid eller propylenglykol. Finns både som kräm och kutan emulsion. 

Tillägg av behandling med mjukgörare ger bättre resultat vid behandling av eksem än behandling med enbart lokalt kortison. Man ser förlängd tid till uppblossning, minskat antal uppblossningar samt minskad förbrukning av lokalt kortison.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Loden M, Wessman C. The influence of a cream containing 20% glycerin and its vehicle on skin barrier properties. International Journal f Cosmetic Science 2001;23:115-119. PubMed
  2. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Christensen R, Lavrijsen A, Arents BWM et al. Emollients and moisturisers for eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 6;2:CD012119. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar