Tillbaka

valaciklovir
Valaciklovir ..., Valtrex

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Labial herpes

Förbehåll / Kommentar

Enbart peroral administrering. Viktigt att reducera dosen vid nedsatt njurfunktion (GFR < 50 ml/min).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Valaciklovir är miljöklassificerat.

Motivering

Valaciklovir är en så kallad prodrug (valinester av aciklovir) som har bättre biotillgänglighet (ca 50 %) och som efter upptag omvandlas till aktivt aciklovir. Valaciklovir kan ges 2 gånger per dag. Aciklovir har ett mycket sämre upptag (endast 10-20 %) och då det även är dosberoende så måste substansen ges upp till 5 gånger dagligen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Opstelten W, Neven AK, Eekhof J. Treatment and prevention of herpes labialis. Can Fam Physician. 2008;54:1683-7. PubMed
  2. Rahimi H, Mara T, Costella J, Speechley M, Bohay R. Effectiveness of antiviral agents for the prevention of recurrent herpes labialis: a systematic review and meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012;113:618-27. PubMed
  3. Ching-Chi C. Herpes labialis. Clinical Evidence 2015;10:1704.

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar