Tillbaka

imikvimod
Aldara, Bascellex

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kondylom.

Förbehåll / Kommentar

- Lokalbiverkan kan i vissa fall vara svåra.
- Systembiverkan kan förekomma.
- Läkaren bör vara van att förskriva preparatet.
- Dyrare än podofyllotoxin.

Miljörisk vid användning av imikvimod kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Ett alternativ till podofyllotoxin vid leveransproblem samt om podofyllotoxin inte fungerat.
Minska spridning av HPV-virus av synliga kondylom.
Behandlingstid 8-16 veckor beroende på hur man svarar på behandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1.  Arne Wikström. Genital papillomvirus infektion (GPVI). 2019.  SSDV venerologi riktlinjer

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar