Tillbaka

azitromycin
Azithromycin …, Azitromax

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Mycoplasma genitalium

Förbehåll / Kommentar

Doseras första dagen 250 mg, 2 x 1, sedan 250 mg x 1 i 4 dagar.

Resistens förekommer. Vid behandlingssvikt rekommendera remiss till STI-mottagning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Azitromycin är miljöklassificerat. Azitromycin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Är förstahandsmedel vid infektion orsakad av Mycoplasma genitalium grundat på studier globalt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Björnelius E, Anagrius C, Bojs G, Carlberg H, Johannisson G, Johansson E et al. Antibiotic treatment of symptomatic Mycoplasma genitalium infection in Scandinavia: a controlled clinical trial. Sex Transm Infect. 2008 Feb;84(1):72-6. Epub 2007 Oct 11. PubMed
  2. Viss. Mycoplasma genitalium.

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar