Tillbaka

doxycyklin
Doxycyklin …, Doxyferm

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Klamydia

Förbehåll / Kommentar

Vid graviditet se INFPREG

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av doxycyklin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Välbeprövat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Boman J, Schneede J, Nylander E. Genitala klamydiainfektioner-rekommenderad handläggning. Läkartidningen 2011
  2. Läkemedelsverket. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner Behandlingsrekommendation 2015

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar