Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Doxycyklin …, Doxyferm

Vid graviditet se INFPREG

Mycoplasma genitalium

Azithromycin …, Azitromax

500 mg x 1 första dygnet, sedan 250 mg x 1 i fyra dygn

Överväg remiss till venereolog vid resistensproblematik.

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Specialiserad vård

Aldara, Bascellex

Genital herpes

Valaciclovir …, Valtrex

Se även Impetigo och Hud- och mjukdelsinfektioner i avsnittet Infektioner
Se även
Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex, Viss
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner, Läkemedelsverket