Tillbaka

isotretinoin
Isotretinoin ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Medelsvår–svår akne vid terapisvikt.

Behandlingen får endast ordineras och följas upp av specialister inom dermatologi.

Första linje behandling för svår papulopustulös samt nodulocystisk akne med risk för permanent ärrbildning.

Andra linje behandling för medelsvår papulopustulös akne som inte kontrolleras med adekvat standardbehandling.

Förbehåll / Kommentar

Isotretinoin:

- har teratogena effekter.
- regelbundna blodprovstagningar inkl. graviditetstest innan/under och 5 veckor efter avslutad behandling behövs.
- kvinnliga patienter förses med information om att förhindra graviditet och måste använda säker preventivmetod.
- orsakar torra slemhinnor. 

Miljörisk vid användning av isotretinoin kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

 - Mest effektiva läkemedlet vid svår ärrbildande akne. 

 - Bättre livskvalitet.

-  God chans till bestående effekt.

 - Minska användningen av antibiotika.

80-85% av patienterna som fått en dos på 0.5-1 mg/kg/dag i 4-6 månader blir fria eller nästan besvärsfria. I enstaka fall behöver behandlingen förlängas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Behandling av akne. Behandlingsrekommendation 2014
  2.  Alison L. The use of isotretinoin in acne. Dermato-Endocrinology. 2009;1:162-9. Dermato-Endocrinology  
  3.  Mobacken H, Sundström A, Vahlquist A. 30 år med isotretinoin. Läkartidningen.2014;111. Läkartidningen 
  4. Costa C S, Bagatin E, Martimbianco A L, Da Silva E M, Lúcio M M, Magin P et Al. Oral isotretinoin for acne. Meta-Analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar