Tillbaka

adapalen* + bensoylperoxid
Epiduo 0,3 %/2,5 %

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Medelsvår-svår icke nodulocystisk akne.

Förbehåll / Kommentar

Adapalen skall från början alltid kombineras med bensoylperoxid i full dos. Behandlingen bör pågå under lång tid. 

Ingår inte i läkemedelsförmånen.

Miljörisk vid användning av adapalen kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Bensoylperoxid är miljöklassificerat.

Motivering

Dermatologiska riktlinjer rekommenderar en kombination av en lokal retinoid och ett bakteriedödande medel som förstahandsmedel för majoriteten av alla patienter med akne.

Detta är den enda fasta doskombinationen för måttlig-svår icke nodulocystisk akne. Antibiotikafri terapi som inte leder till resistensutveckling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Stein Gold L, Werschler WP, Mohawk J. Adapalene/Benzoyl Peroxide Gel 0.3%/2.5%: Effective Acne Therapy Regardless of Age or Gender.J Drugs Dermatol. 2017 Jun 1;16(6):582-589. PubMed
  2. Nast A, Dréno B, Bettoli V, Bukvic Mokos Z, Degitz K, Dressler C et al. European evidence-based (S3) guideline for the treatment of acne - update 2016 - short version. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Aug;30(8):1261-8. PubMed 
  3. Stein Gold L, Weiss J, Rueda MJ, Liu H, Tanghetti E. Moderate and Severe Inflammatory Acne Vulgaris Effectively Treated with Single-Agent Therapy by a New Fixed-Dose Combination Adapalene 0.3 %/Benzoyl Peroxide 2.5 % Gel: A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Controlled Study. 2016 Jun;17(3):293-303. PubMed 
  4. Weiss J, Stein Gold L, Leoni M, Rueda MJ, Liu H, Tanghetti E. Customized Single-agent Therapy Management of Severe Inflammatory Acne: A Randomized, Double-blind, Parallel-group, Controlled Study of a New Treatment - Adapalene 0.3%-Benzoyl Peroxide 2.5% Gel. Journal of Drugs in Dermatology, Volume 14, Issue 12, December 2015. S1427-1435. PubMed
  5. Läkemedelsverket. Behandling av akne 2014. 
  6. Weiss JS, Thiboutot DM, Hwa J, Liu Y, Graeber M. Long-term safety and efficacy study of adapalene 0.3% gel. J Drugs Dermatol. 2008 Jun;7(6 Suppl):s 24-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar