Tillbaka

lymecyklin
Lymecycline ..., Lymelysal, Tetralysal

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Medelsvår till svår akne

Förbehåll / Kommentar

För behandling av medelsvår akne, papulopustulös akne, där enbart lokalbehandling inte är tillräcklig. Ska alltid från början kombineras med lokala retinoider och/eller benzoylperoxid.

Behandlingen ska ges i fulldos (300 mgX2) och bör pågå i 3 månader. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid, se Viss

Lymecyklin hydrolyseras snabbt till aktivt tetracyklin i samband med absorption vid intag. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Lymecyklin är miljöklassificerat. Lymecyklin omvandlas till tetracyklin som bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Välbeprövad, effektiv peroral behandling av akne, där kombinationen med lokalbehandling minskar risken för resistensutveckling. Lymecyklin väljs före tetracyklin på grund av låg eller ingen risk för ljusreaktioner och att det kan intas med föda.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Behandling av acne. Behandlingsrekommendation 2014
  2. Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, Dréno B, Kang S, Leyden JJ et al. New insights into the management of acne: an update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne group.J Am Acad Dermatol. 2009 May;60(5 Suppl):S1-50. Review. PubMed
  3. Mobacken H, Oprica C, BergM. Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris. Läkartidningen
  4. Viss, Vårdinformation StorStockholm: Akne.
  5.  Dessinioti C, Dreno B. Acne treatments: future trajectories. Clinical Exp Dermatology. 2020.  PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar