Akne

Se även Akne, Viss

samt Behandling av akne, Läkemedelsverket.

Lindrig - medelsvår akne

Lokalbehandling

Differin

kräm

Finacea

gel

Skinoren

kräm

Basiron AC
Epiduo 0,1%/2,5%

* Adapalen och andra retinoider är kontraindicerade för gravida och kvinnor som planerar att bli gravida.

.

 

...s

Medelsvår - svår papulopustulös akne

- om tidigare lokalbehandling inte är tillräcklig

I första hand

Epiduo 0,3 %/2,5 %

Som enskild behandling vid medelsvår papulopustulös akne. Om otillräcklig effekt efter 4-8 veckor ska tillägg av lymecyklin göras.

* Adapalen och andra retinoider är kontraindicerade för gravida och kvinnor som planerar att bli gravida.

I andra hand

Lymecycline ..., Lymelysal Tetralysal

Oral antibiotikabehandling ska ges som tillägg till lokalbehandling. Ska ges i fulldos (300 mg x 2) i 3 månader. Vid svår papulopustulös akne, risk för ärrbildning eller vid otillräcklig effekt, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoinbehandling. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid. Lymecyklinbehandlingen upprepas högst en gång vid recidiv. För kvinnor med behov av antikonception kan lokalbehandling istället kombineras med lämplig kombinerad hormonell antikonception.

Specialiserad vård

Medelsvår och svår papulopustulös och nodulocystisk akne som inte svarar på konventionell behandling

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Isotretinoin ...