Hud- och könssjukdomar

 

.

.

.

Mjukgörare bör förskrivas med subvention endast till patienter med eksem, psoriasis och iktyos. Övriga patienter hänvisas till egenvård.

Glycerol ..., Cremarol, Miniderm
Karbamid ..., Canoderm, Curemid

GRUPP I - MILT VERKANDE

Hydrokortison Trimb
Mildison Lipid

GRUPP II - MEDELSTARKT VERKANDE

Emovat

GRUPP III - STARKT VERKANDE

Betnovat
Mometason …, Elocon

kräm

Ovixan

kräm

Mometason ..., Demoson Elocon

salva

Ovixan, Elocon

kutan lösning

Nedtrappning av lokala glukokortikoider; Janusinfo

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

Ketoconazol …

schampo

 

Intertriginös dermatit

I första hand

Cortimyk, Daktacort

I andra hand - vid otillräcklig effekt

 

Vaginit, vaginos se avsnittet Gynekologi och obstetrik.

 

Dermatofyter (trådsvamp)

Terbinafin ..., Terbisil

kräm

Lindrigt nagelengagemang

Enstaka naglar med engagemang av endast distala halvan av nageln.

Amorolfin ..., Finail

nagellack

Utbrett nagelengagemang

Behandling enbart vid påtagliga besvär och laboratorieverifierad dermatofytinfektion.

Terbinafin …,Azurifin

tablett

Terbinafin tablett kan kombineras med amorolfin nagellack för bättre effekt och minskad risk för recidiv.

ANTIHISTAMINER

Cetirizin …, Cetimax Vialerg
Desloratadin ..., Aerius Dasselta

Se även Urtikaria, Viss

Se även Akne, Viss

samt Behandling av akne, Läkemedelsverket.

Lindrig - medelsvår akne

Lokalbehandling

Differin

kräm

Finacea

gel

Skinoren

kräm

Basiron AC
Epiduo 0,1%/2,5%

* Adapalen och andra retinoider är kontraindicerade för gravida och kvinnor som planerar att bli gravida.

.

 

...s

Medelsvår - svår papulopustulös akne

- om tidigare lokalbehandling inte är tillräcklig

I första hand

Epiduo 0,3 %/2,5 %

Som enskild behandling vid medelsvår papulopustulös akne. Om otillräcklig effekt efter 4-8 veckor ska tillägg av lymecyklin göras.

* Adapalen och andra retinoider är kontraindicerade för gravida och kvinnor som planerar att bli gravida.

I andra hand

Lymecycline ..., Lymelysal Tetralysal

Oral antibiotikabehandling ska ges som tillägg till lokalbehandling. Ska ges i fulldos (300 mg x 2) i 3 månader. Vid svår papulopustulös akne, risk för ärrbildning eller vid otillräcklig effekt, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoinbehandling. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid. Lymecyklinbehandlingen upprepas högst en gång vid recidiv. För kvinnor med behov av antikonception kan lokalbehandling istället kombineras med lämplig kombinerad hormonell antikonception.

Specialiserad vård

Medelsvår och svår papulopustulös och nodulocystisk akne som inte svarar på konventionell behandling

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Isotretinoin ...

Se även Rosacea, Viss.

Lindrig - medelsvår rosacea

I första hand

Finacea

I andra hand - om azelainsyra inte tolereras

Rozex

.

.

.

Medelsvår - svår rosacea

I första hand

Soolantra

I andra hand

- om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Lymecycline ..., Lymelysal Tetralysal

Vid uttalad papulopustulös rosacea med risk för ärrbildning eller vid otillräcklig effekt av lymecyklin i fulldos (300 mg x 2 i 2–3 månader) i kombination med lokalbehandling, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoin.

 

Specialiserad vård

Medelsvår och svår papulopustulös rosacea

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Isotretinoin ...

Dos: 0,5–1 mg/kg/dag. I praktiken kan även lägre dos vara aktuell p.g.a. risk för biverkningar hos äldre patienter.

Se även
Psoriasis, Viss 
Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit, Läkemedelsverket.

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.


Hälsosamma levnadsvanor

• Psoriasis är förknippat med kardiovaskulär och metabol sjukdom såsom hypertoni,        diabetes, fetma och depression. Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till   levnadsvanor rekommenderas.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande   insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
• Riskbruk av alkohol kan försämra psoriasis, erbjud rådgivande samtal.
• Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska näringsrekommendationer   (NNR2012) och Livsmedelsverkets råd. Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat   rådgivande samtal med individuellt anpassade råd.

Mild psoriasis

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

Se Mjukgörare

Se Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande.
I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

 

.

Zoriaxol

salva

Calcipotriol/Betamethasone, Daivobet

salva

Daivobet, Dovobet Xamiol

gel till hårbotten

Kalcipotriol/Betametason ..., Enstilar

kutant skum

Kombinationsbehandling har bättre effekt än behandling med enbart kalcipotriol.

Specialiserad vård

Medelsvår - svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till ljusbehandling och/eller systemisk läkemedelsbehandling.

Systemisk behandling kombineras oftast med lokalbehandling. Mjukgörare ska alltid användas som underhållsbehandling och vid recidiv ska i första hand lokala glukokortikoider eller kombination av glukokortikoid och kalcipotriol användas. I första hand

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metotrexat ..., Metex, Metoject Metojectpen

inj

Acitretin ..., Neotigason

 

..

I andra hand

TNF-HÄMMARE

Idacio, Hyrimoz Imraldi
Amgevita
Erelzi, Benepali
Flixabi, Remsima Inflectra
Zessly
Remicade
(i rangordning)

Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur, då företrädesvis biosimilar.

Se även Psoriasisartrit i avsnittet Smärta och inflammation.

 

I första hand

Mjukgörare

Glukokortikoider för utvärtes bruk

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

I andra hand

Specialiserad vård

KALCINEURINHÄMMARE

Milt till måttligt atopiskt eksem

Elidel

kräm

Måttligt till svårt atopiskt eksem

Takrolimus ..., Protopic Takrozem

salva

  Ketokonazol …

schampo

Cortimyk, Daktacort

 

Se även Seborroiskt eksem hos vuxna, Viss.

Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser ska få solskyddsråd (Strålsäkerhetsmyndigheten) och rekommenderas solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 30.

Läkare inom primärvården kan behandla aktinisk keratos med imikvimod om diagnos kan ställas med hög säkerhet. Vid diagnostisk osäkerhet eller om otillräcklig effekt konstateras vid behandlingskontroll, remittera till hudläkare.

Zyclara

På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.

Behandling behövs sällan. Lokalbehandling finns, men har marginell effekt på tid till utläkning. Vid primärinfektion eller svåra skov är tidig peroral behandling att föredra.

Aciclovir..., Zovirax
Valaciklovir ..., Valtrex

Klamydia

Doxycyklin …, Doxyferm

Vid graviditet se INFPREG

Mycoplasma genitalium

Azithromycin …, Azitromax

500 mg x 1 första dygnet, sedan 250 mg x 1 i fyra dygn

Överväg remiss till venereolog vid resistensproblematik.

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Specialiserad vård

Aldara, Bascellex

Genital herpes

Valaciclovir …, Valtrex

Se även Impetigo och Hud- och mjukdelsinfektioner i avsnittet Infektioner
Se även
Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex, Viss
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner, Läkemedelsverket