Tillbaka

tinzaparin
Innohep

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot och behandling av venös tromboembolism (VTE) samt tromboflebit.

Förbehåll / Kommentar

Injektionsflaskor med konserveringsmedel (bensylalkohol) kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under tre år. Även gravida bör undvika dessa beredningar. Förfyllda sprutor innehåller inte konserveringsmedel.

Tinzaparin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Profylax med lågdos heparin (LDH) visades på 1970-talet förebygga cirka 2/3 av symtomatiska postoperativa VTE efter kirurgiska, gynekologiska och ortopediska operationer. Lågmolekylära hepariner (LMH) visades senare ha samma effekt som LDH och fördelen av enklare administrering och mindre blödningsrisk. Olika LMH skiljer sig åt beträffande bland annnat eliminationen och risken för ackumulering. Tinzaparin har låg risk för ackumulation vid nedsatt njurfunktion.

Profylax med LMH vid immobilisering (t.ex. sjukhusvård, cancersjukdom) har visats förebygga VTE-komplikationer med NNT på cirka 50. Vid cancerkirurgi och höft- eller knäplastiker kan förlängd profylax (30 dagar) ytterligare förebygga sena VTE-komplikationer (NNT cirka 50).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Lee AY, Kamphuisen PW, Meyer G, Bauersachs R, Janas MS, Jarner MF et al.Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous Thromboembolism in Patients With Active Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;314:677-86. PubMed
  3. Kearon C, Elie A, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149:315-52. PubMed
  4. Collins R, Scrimgeour A, Yusuf S, Peto R; Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative administration of subcutaneous heparin. Overview of results of randomized trials in general, orthopedic, and urologic surgery. N Engl J Med 1988;318:1162-73. PubMed
  5. Mismetti P, Laporte S, Darmon JY, Buchmüller A, Decousus H. Meta-analysis of low molecular weight heparin in the prevention of venous thromboembolism in general surgery. Br J Surg 2001;88:913-30. PubMed
  6. White RH, Ginsberg JS. Low molecular weight heparins: are they all the same? Br J Haematol 2003;121:12-20. PubMed
  7. Agnelli G, Prandoni P, Minno G, Cimminiello C, Scaglione F, Boracchi P et al. Thromboprophylaxis with low molecular weight heparins: An assessment of the methodological quality of studies. Semin Thromb Hemost 2015;41:113-32. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter