Tillbaka

apixaban
Eliquis

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.

Förbehåll / Kommentar

Apixaban ska inte ges:
•    till patienter med mekanisk klaffprotes.
•    till barn, gravida eller ammande.
•    vid grav njursvikt.

Beakta läkemedelsinteraktioner.

Malabsorption och obesitaskirurgi kan resultera i en minskad absorption av NOAK vilket kan försvåra behandlingen med NOAK.

Apixaban går att krossa med bibehållen biotillgänglighet.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Apixaban är (liksom övriga NOAK) endast utprovat för profylax mot VTE vid ortopedisk kirurgi (höft- och knäplastik) där effekten och blödningsbiverkningarna är jämförbara med LMH. Evidens för användbarheten vid andra operationer saknas och medlet är inte registrerat för profylax vid immobilisering. Administreringen görs enbart peroralt vilket i vissa kliniska situationer är en fördel, i andra en nackdel. Apixaban kan användas även vid måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 30-50 mL/min).

Apixaban är ett läkemedel som har visat jämförbar effekt med LMH som trombosprofylax vid elektiv ortopedisk kirurgi.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, Pineo G, Chen D, Ramirez LM, ADVANCE-3 Investigators. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med. 2010;363:2487-98. PubMed
  2. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Maffei FH, El Dib R, Nunes R, Rollo HA. Systematic review of randomized controlled trials of new anticoagulants for venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgeries, compared with enoxaparin. Ann Vasc Surg. 2013;27:355-69. PubMed
  3. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RJ, Kelly A, LaCreta F et al. Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults. Clin Ther. 2016;38:1674-85. PubMed
  4. Martin AK , Craig RL, Farrell TM, Moll S. Oral Anticoagulant Use After Bariatric Surgery: A Literature Review and Clinical Guidance. Am J Med 2017;130(5):517-24. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter