Tillbaka

warfarin
Warfarin Orion

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot och behandling av venös tromboembolism samt sekundärprofylax mot VTE

Förbehåll / Kommentar

Warfarinbehandling kräver en säker vårdprocess med regelbundna läkarkontakter. Förutom individuella riskfaktorer är kvaliteten på AVK-behandlingen och patientens eget deltagande genom en god patientinformation av betydelse. 

Warfarin Orion saknar det allergena färgämnet indigokarmin vilket är en fördel ur allergisynpunkt men kan försvåra identifieringen av läkemedlet. Av säkerhetsskäl rekommenderas att särskild dosett används för vita warfarintabletter (Warfarin Orion) för att särskilja dessa från andra tabletter. Dosett kan beställas från företaget eller köpas från apotek. Warfarin Orion har ett lägre pris än Waran.

Warfarin är det enda godkända substansen vid mekanisk klaffprotes.

Ska inte ges vid graviditet, men kan ges vid amning och till barn (vid behov ex tempore-beredning).

Apparatur och utbildning för självtestning erbjuds inom Region Stockholm.

Warfarin är miljöklassificerat.

Motivering

Warfarin har en väldokumenterad effekt mot venös tromboembolism. Warfarin måste monitoreras med regelbundna PK(INR)-kontroller. Effekten kan reverseras med protrombinkomplex-koncentrat och K-vitamin, se länk till Ocplex.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149:315-352. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter