Tillbaka

warfarin
Waran

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot och behandling av venös tromboembolism samt sekundärprofylax mot VTE.

Förbehåll / Kommentar

Warfarinbehandling kräver en säker vårdprocess med regelbundna läkarkontakter. Förutom individuella riskfaktorer är kvaliteten på warfarin-behandlingen och patientens eget deltagande av betydelse.

Välj Waran till patienter där färgen är viktig för att kunna identifiera läkemedlet exempelvis i dosett.

Warfarin är den enda godkända substansen vid hjärtklaffprotes.

Warfarin ska inte ges vid graviditet, men kan ges vid amning och till barn (vid behov ex tempore-beredning).

Apparatur och utbildning för självtestning erbjuds inom Region Stockholm.

Warfarin är miljöklassificerat.

Motivering

Warfarin har en väldokumenterad effekt mot venös tromboembolism. Warfarin måste monitoreras med regelbundna PK(INR)-kontroller. Effekten kan reverseras med protrombinkomplex-koncentrat och K-vitamin, se länk till Ocplex.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149:315-352. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter