Tillbaka

tinzaparin
Innohep

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism (VTE) och tromboflebit.

Förbehåll / Kommentar

Förfyllda sprutor tinzaparin innehåller inte konserveringsmedel. Förpackningarna är färgkodade för att minska risken för förväxling.

Injektionsflaskor med konserveringsmedel (bensylalkohol) kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under tre år. Även gravida bör undvika dessa beredningar.

Preparatet doseras efter vikt och med hänsyn till njurfunktion och övrig blödningsrisk.

Tinzaparin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Tinzaparin har en dokumenterad god effekt och gynnsam biverkningsprofil vid behandling av venös tromboembolism. Effekten vid behandling är likvärdig den med ofraktionerat heparin och warfarin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Lee AY, Kamphuisen PW, Meyer G, Bauersachs R, Janas MS, Jarner MF et al.Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous Thromboembolism in Patients With Active Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;314:677-86. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter