Tillbaka

dalteparin
Fragmin

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism (VTE) och tromboflebit.

Förbehåll / Kommentar

För att minska risk för feldosering rekommenderas användning av förfylld spruta. Förfyllda sprutor dalteparin innehåller inte konserveringsmedel. Dalteparin i injektionsflaskor innehåller konserveringsmedel (bensylalkohol) som kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under tre år. Även gravida bör undvika dessa beredningar.

Stor sortimentsbredd med förpackningar med olika läkemedelskoncentrationer. Förpackningarna är färgkodade för att minska risken för förväxling.

Preparatet doseras efter vikt och med hänsyn till njurfunktion och övrig blödningsrisk.

Dalteparin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Dalteparin har en dokumenterad god effekt och gynnsam biverkningsprofil vid behandling av venös tromboembolism. Effekten vid behandling är likvärdig den med heparin och warfarin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Kearon C, Elie A, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149:315-52. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter