Tillbaka

edoxaban
Lixiana

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), samt profylax av recidiverande DVT och LE hos vuxna .

Förbehåll / Kommentar

Edoxaban ska inte ges:

  • till patienter med mekanisk klaffprotes
  • till barn, gravida och ammande

Vid akut venös tromboembolism (VTE) krävs inledande behandling med lågmolekylärt heparin i 5 dagar.

Observera eventuella läkemedelsinteraktioner.

Malabsorption och obesitaskirurgi kan resultera i en minskad absorption av NOAK vilket kan försvåra behandlingen med NOAK.

Edoxaban är miljöklassificerat.

Motivering

Peroralt antikoagulantia-alternativ för patienter med venös tromboembolism (VTE) och samtidig cancer och uppskattad låg blödningsrisk. Rekommenderas framförallt i stabilt skede av cancersjukdom.

Peroralt alternativ är enklare för patienter och förbättrar livskvaliteten. Det kräver kraftigt minskade resurser. Aktiv cancer innebär som oftast tillsvidare antikoagulantiabehandling på grund av ökad recidivrisk.

1-3/1000 invånare insjuknar årligen i VTE. 20% av patienter som insjuknar i VTE har cancersjukdom. Cancersjukdom anses öka recidivrisken (1). Antal patienter som kan bli aktuella för edoxaban per år är ca 500.

I Hokusai-studien har man dock följt 1050 patienter i enbart 12 månader (2). Edoxaban visade sig då vara lika effektiv som dalteparin, men man observerade ett större antal blödningar. Edoxaban har en enhetlig dygnsdos som motsvarar ca 20 kr medan lågmolekylärt heparin är i snitt 3-4 gånger dyrare vid förskrivning enligt prislista i FASS sep 20.

Edoxaban har lägst interaktionsrisk av de direktverkande Faktor Xa-hämmarna på grund av låg CYP3A4-påverkan.

Edoxaban finns i 15 mg, 30 mg och 60 mg tabletter. Tabletterna finns i olika förpackningsstorlekar. God tillgänglighet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Murin S, Romano PS, White RH. Comparison of outcomes after hospitalization for deep venous thrombosis or pulmonary embolism. Thromb Haemost 2002; 88: 407–14. PubMed 
  2. Raskob GE, van Es N, Verhamme P, Carrier M, Di Nisio M, Garcia D et al. Edoxaban for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2018; 378:615-24. PubMed 
  3. Corsini A, Ferri N, Proietti M, Boriani G. (2020). Edoxaban and the Issue of Drug-Drug Interactions: From Pharmacology to Clinical Practice. Drugs (New York). 2020; 80:1065–83. PubMed  
  4. Martin AK , Craig RL, Farrell TM, Moll S. Oral Anticoagulant Use After Bariatric Surgery: A Literature Review and Clinical Guidance. Am J Med 2017;130(5):517-24. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter