Tillbaka

apixaban
Eliquis

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Upptas

Indikation

Cancerassocierad venös tromboembolism. 

Förbehåll / Kommentar

Apixaban ska inte ges:
•    till patienter med mekanisk klaffprotes.
•    till barn, gravida eller ammande.
•    vid grav njursvikt.

Malabsorption och obesitaskirurgi kan resultera i en minskad absorption av NOAK vilket kan försvåra behandlingen med NOAK.

Apixaban går att krossa med bibehållen biotillgänglighet.  

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Ytterligare ett peroralt alternativ vid behandling av cancerassocierad trombos med låg biverkningsprofil.

Låg risk för trombosrecidiv med likvärdig blödningsrisk jämfört med etablerad behandling.

Apixaban kan användas även vid måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 30-50 mL/min).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Martin AK , Craig RL, Farrell TM, Moll S. Oral Anticoagulant Use After Bariatric Surgery: A Literature Review and Clinical Guidance. Am J Med 2017;130(5):517-24. PubMed
  2. Agnelli G, Becattini C, Meyer G, Muñoz A, Huisman MV, Connors J M et al for the Caravaggio Investigators. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. N Engl J Med 2020; 382:1599-1607. PubMed
  3. Agnelli G, Becattini C, Bauersachs R, Brenner B, Campanini M, Cohen A et al. Apixaban versus Dalteparin for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism in Patients with Cancer: The Caravaggio Study. Thromb Haemost 2018; 118:1668-78. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter