Tillbaka

heparinnatrium
Heparin LEO

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av och profylax mot venös eller arteriell trombos, som antikoagulantia vid extrakorporeal cirkulation, hjärt-lungmaskin och ECMO.

Förbehåll / Kommentar

Intravenös infusion av heparin har på de flesta indikationer ersatts av lågmolekylärt heparin. På grund av en allt större ovana i vården med att hantera patienter med heparininfusion, är det angeläget att det finns tydliga lokala och lättillgängliga behandlingsscheman för dosering och monitorering.

Beakta risken för feldosering på grund av att det finns flera lösningar med olika styrka heparin. Heparin kan orsaka HIT (heparin inducerad trombocytopeni med trombosbildning).

Heparinnatrium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterade effekter på angivna indikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter