Tillbaka

semaglutid
Ozempic

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärl sjukdom.

Förbehåll / Kommentar

Se förbehåll/ kommentar semaglutid i endokrinavsnittet. 

Semaglutid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Semaglutid för veckoinjektion bidrar med ytterligare möjlighet att individanpassa läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes och underlätta följsamhet till medicinering. Semaglutid har låg risk för hypoglykemi och låg risk för ketoacidos, kan ges vid njursvikt (CKD4-5). Injektion en gång per vecka förenklar behandlingen och anses öka följsamheten.

Semaglutid jämfört med placebo hos patienter med diabetes melliltus typ 2 (varav 83% hade etablerad kardiovaskulär sjukdom) resulterade i 26% minskad förekomst av den primära effektvariabeln kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt eller stroke (absolut riskreduktion 2,3%) (SUSTAIN-6). Numbers needed to treat (NNT) var 43 under 2,1 år.  Kardiovaskulär död var ej signifikant lägre men förekomsten av stroke var lägre (absolut riskreduktion 1,1%). En ökad förekomst av retinopati sågs hos de som behandlats med semaglutide.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375:1834-1844. PubMed
  2. Sorli C, Harashima SI, Tsoukas GM, Unger J, Derving Karsbøl J, Hansen T, et al. Eficacy and safety of once-weekly semaglutide monotherapy versus placebo in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 1): a double –blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, multinational, multicentre phase 3a trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5:251-260. PubMed
  3. Aroda VR, Bain SC, Cariou B, Piletič M, Rose L, Axelsen M, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus once-daily insulin glargine as add-on to metformin (with or whithout sulfonylureas) in insulin-naive patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 4): a randomised, open-label, parallel-group, multicentre, multinational, phase 3a trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5: 355-366. PubMed
  4. Rodbard HW, Lingvay I, Reed J, de la Rosa R, Rose L, Sugimoto D, et al. Semaglutide added to basal insulin in type 2 diabetes (SUSTAIN 5): a randomized, controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2018; 103:2291–2301. PubMed
  5. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JFE, Nauck MA, et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311-322. PubMed
  6. Norhammar A, Bodegard J, Nystrom T, Thuresson M, Eriksson JW, Nathanson D. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia. 2016;59(8):1692-701. PubMed
  7. Norhammar A, Malmberg K, Rydén L, Tornvall P, Stenestrand U, Wallentin L. Under utilisation of evidence-based treatment partial explanation for the unfavorable prognosis in diabetic patients with acute myocardial infarction. European Heart Journal 2003; 24:838-844. PudMed
  8. Capehorn MS, Catarig AM, Furberg JK, Janez A, Price HC, Tadayon S, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 1.0 mg vs once-daily liraglutide 1.2 mg as add-on to 1-3 oral antidiabetic drugs in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 10). Diabetes Metab. 2020 Apr;46(2):100-109. PubMed
  9. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar