Tillbaka

liraglutid
Victoza

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Förbehåll / Kommentar

Se förbehåll/kommentar liraglutid i endokrinavsnittet. 

Liraglutid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Liraglutid sänker kroppsvikten effektivt, har låg risk för hypoglykemi och ketoacidos, och kan ges vid njursvikt (CKD4-5). 

Liraglutid jämfört med placebo minskade förekomsten av kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt eller stroke med 13% hos individer med diabetes mellitus typ 2 och hög kardiovaskulär risk (72% hade etablerad kardiovaskulär (LEADER). Den absoluta riskminskningen för den primära effektvariabeln var 1,9%, det vill säga numbers needed to treat (NNT) 53 på 3,8 år. Minskad förekomst av kardiovaskulär död och nefropati sågs också (absolut riskreduktion 1,3% respektive 1,5%). Största nyttan sågs vid övervikt, påvisad kardiovaskulär sjukdom eller njursvikt (CKD 3-5). I nationella riktlinjer för diabetes anges hög prioritet för liraglutid som tillägg till metformin vid typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom (prioritet 3). 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mann JFE, Orsted DD, Brown-Frandsen K, Marso SP, Poulter NR, Rasmussen S, et al; LEADER Steering Committee and Investigators. Liraglutide and renal outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377:839-848. PubMed
  2. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, Im K, Goodrich EL, Furtado RHM, et al. Comparison of the effects of glucagon-like peptide receptor agonists and sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for prevention of major adverse cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes mellitus. Circulation 2019; 139:2022-2031. PubMed
  3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF, Nauck MA,et al.; LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311-322. PubMed
  4. Norhammar A, Bodegard J, Nystrom T, Thuresson M, Eriksson JW, Nathanson D. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia. 2016;59(8):1692-701. PubMed
  5. Norhammar A, Malmberg K, Rydén L, Tornvall P, Stenestrand U, Wallentin L. Under utilisation of evidence-based treatment partial explanation for the unfavorable prognosis in diabetic patients with acute myocardial infarction. European Heart Journal 2003; 24:838-844. PubMed
  6. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2020 Jan 7;41(2):255-323. PubMed
  7. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, Rossing P, Mingrone G, Mathieu C et al. et al 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care, 2020. 43(2): p. 487–493. PubMed
  8. Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen 2018, Socialstyrelsen

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar