Tillbaka

klopidogrel
Clopidogrel ..., Cloriocard, Grepid, Plavix

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Arteriell trombosprofylax

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klopidogrel är miljöklassificerat.

Motivering

Patienter med perifer artärsjukdom har en mycket stor risk att insjukna i eller dö av kardiovaskulära komplikationer. Klopidogrel är ett alternativ till ASA och i vissa riktlinjer har klopidogrel ett litet försteg jämfört med ASA vid perifer artärsjukdom. Klopidogrel fördrogs väl i en infarktpopulation äldre än 70 år  och visade mortalitetsvinst jämfört med tikagrelor hos patienter äldre än 80 år efter hjärtinfarkt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteriesEndorsed by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J. 2017;ehx095. PubMed
  2. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J. 2018 Mar 1;39(9):763-816. PubMed
  3. Randomized Comparison of Clopidogrel Versus Ticagrelor or Prasugrel in Patients of 70 years or Older With Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndrome - POPular AGE. Presented by Dr. Marieke E. Gimbel at the European Society of Cardiology Congress, Paris, France, August 31, 2019.
  4. Szummer K et al. Comparison between Tikagrelor and Klopidogrel in Elderly Patients with an acute coronary syndrome. Circulation. 2020;142:1700–1708. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar