Tillbaka

acetylsalicylsyra
Acetylsalicylsyra …, Trombyl

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Arteriell trombosprofylax

Förbehåll / Kommentar

Ibuprofen kan motverka den trombocythämmande effekten av ASA. Vid behov av NSAID i kombination med lågdos-ASA, använd istället naproxen.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Acetylsalicylsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Patienter med perifer artärsjukdom har en mycket stor risk att insjukna i eller dö av kardiovaskulära komplikationer. Behandling med ASA är en väldokumenterad, säker och billig behandling för arteriell trombosprofylax. Lågdos-ASA (75 mg/dygn) minskar risken för biverkningar, ökar följsamhet samt har terapeutiska effekter i samma storleksordning som högre ASA-doser. ASA är ett fullgott alternativ till klopidogrel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Antiplatelet Trialists' Collab. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994;308:81-106. PubMed
  2. Patrono C, Garcia Rodriguez LA, Landolfi R, Baigent C. Low-dose aspirin for the prevention of atherothrombosis. N Engl J Med 2005;353:2373-83. PubMed
  3. TASC II: Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease. J Vasc Surg. 2007 Jan;45 Suppl S:S5-67. PubMed
  4. Catella-Lawson, Reilly MP, Kapoor SC, Cucchiara AJ, DeMarco S, Tournier B et al. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. New Engl J Med 2001;345:1809-17. PubMed
  5. Farkouh ME, Greenberg JD, Jeger RV, Ramanathan K, Verheugt FW, Chesebro JH et al. Cardiovascular outcomes in high risk patients with osteoarthritis treated with ibuprofen, naproxen or lumiracoxib. Ann Rheum Dis 2007;66:764-70. PubMed
  6. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries Endorsed by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J. 2018 Mar 1;39(9):763-816. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar