Tillbaka

acetylsalicylsyra
Acetylsalicylsyra …, Trombyl

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Arteriell trombosprofylax

Förbehåll / Kommentar

Undvik kombination med ibuprofen som förhindrar acetylsalicylsyrans trombocythämmande effekt. Vid behov av NSAID i kombination med lågdos ASA, använd istället naproxen.

Patient med tidigare ulcus bör erhålla PPI-profylax.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Acetylsalicylsyra är miljöklassificerat. 

Motivering

Behandling med ASA är en mycket väldokumenterad, säker och billig behandling för arteriell trombosprofylax. ”Låg dos” ASA (75 mg/dygn) minskar risken för biverkningar, ökar följsamhet samt har terapeutiska effekter i samma storleksordning som högre ASA-doser.

Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom/hjärtinfarkt ges en laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl brustablett. Alternativt tuggas 4 tabletter Trombyl (300 mg) för snabb effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. RISC: Risk of myocardial infarction and death during treatment with low dose aspirin and intravenous heparin in men with unstable coronary artery disease. The RISC Group. Lancet 1990;336:827-30. PubMed
  2. ISIS-2: Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1988;2:349-60. PubMed
  3. SAPAT: Juul-Moller S, Edvardsson N, Jahnmatz B, Rosen A, Sorensen S, Omblus R. Double-blind trial of aspirin in primary prevention of myocardial infarction in patients with stable chronic angina pectoris. The Swedish Angina Pectoris Aspirin Trial (SAPAT) Group. Lancet 1992;340:1421-5. PubMed
  4. Antiplatelet Trialists' Collab. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994;308:81-106. PubMed
  5. Patrono C, Garcia Rodriguez LA, Landolfi R, Baigent C: Low-dose aspirin for the prevention of atherothrombosis. N Engl J Med 2005;353:2373-83. PubMed
  6. Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC, et al: Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. New Engl J Med 2001;345:1809-17. PubMed
  7. Farkouh ME, Greenberg JD, Jeger RV, Ramanathan K, Verheugt FW, Chesebro JH et al. Cardiovascular outcomes in high risk patients with osteoarthritis treated with ibuprofen, naproxen or lumiracoxib. Ann Rheum Dis 2007;66:764-70. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar