Tillbaka

tikagrelor
Brilique

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

ADP-receptorantagonist som ges i samband med och efter PCI vid akuta koronara syndrom (ST-höjningsinfarkt, NSTEMI och IAP) enligt Europeiska riktlinjer och vårdprogram i SLL. Ges i kombination med acetylsalicylsyra, vanligen i 12 månader efter PCI.

Förbehåll / Kommentar

Tikagrelor medför en något ökad blödningsrisk jämfört med klopidogrel och används med försiktighet till patienter över 80 år eller med annan allvarlig risk för blödning. Behandlingstiden bör individualiseras utifrån risk för blödning kontra risk för nya ischemiska händelser. Tikagrelor bör inte ges i kombination med warfarin eller nya orala antikoagulantia (NOAK).

Tikagrelor är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad trombocythämmande behandling som, i kombination med ASA, rekommenderas i samband med PCI på patienter med akuta koronara syndrom. Ger en snabbare och mer uttalad trombocythämmande effekt än klopidogrel.

Enligt ESC guidelines 2017 och 2020 får tikagrelor, prasugrel och klopidogrel rekommendationsgrad 1 vid STEMI/NSTEMI/IAP. Tikagrelor eller prasugrel rekommenderas före klopidogrel såvida inte ökad blödningsrisk eller annan kontraindikation föreligger.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C et al. for the PLATO Investigators. Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2009;361:1045-57. PubMed
  2. Akut hjärtsjukvård. Behandlingsprogram SLL 2012. Vårdgivarguiden
  3. Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2017. PubMed
  4. Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al 2020 ESC Guidelines for themanagement of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2020 Aug 29;ehaa575. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar