Tillbaka

prasugrel
Prasugrel ..., Efient

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Prasugrel, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), är indicerat för förebyggande behandling av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akuta koronara syndrom (dvs. instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) eller ST-höjningsinfarkt (STEMI) som genomgår perkutan koronarintervention (PCI).

Förbehåll / Kommentar

Prasugrel är ett alternativ till tikagrelor men ges endast till de som genomgår PCI. 

Användning av Prasugrel har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Motivering

Tikagrelor som tillägg till ASA är den i Stockholm gängse behandlingen vid akuta koronara syndrom. 

I nya europeiska riktlinjer rekommenderas att prasugrel övervägs före ticagrelor hos de patienter som genomgår PCI (klass IIb/ B recommendation).  ISAR-REACT 5 studien visade cirka 25% relativ riskreduktion av kardiovaskulära händelser, framförallt hjärtinfarkter, för de som behandlades med Prasugrel jämfört med Tikagrelor. Den absoluta riskminskningen vid ett års behandling i ISAR REACT 5 studien var 2,3%, numbers needed to treat (NNT) 43. Behandlingen med Prasugrel förutsätter en annan behandlingsstrategi jämförd med Tikagrelor, då Prasugrel enbart administreras efter genomförd koronarangiografi. Medeltiden till administrering av Prasugrel, det vill säga tid till PCI, var mycket kort (1 timme) i ISAR REACT 5-studien. 

Prasugrel och tikagrelor är likvärdiga med avseende på trombocythämmande effekt. Förutom att prasugrel endast ges till de som genomgår PCI finns andra avvägningar med för-och nackdelar som styr vilken behandling som väljs. Prasugrel är ett alternativ som kan väljas för selekterade patienter.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, Montalescot G, Ruzyllo W, Gottlieb S, et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2007;357:2001-2015. PubMed
  2. Schüpke S, Neumann FJ, Menichelli M, Mayer K, Bernlochner I, Wöhrle J, et al. Tikagrelor or prasugrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2019;381:1524-1534. PubMed
  3. Navarese EP, Khan SU, Kołodziejczak M, Kubica J, Buccheri S, Cannon CP, et al. Comparative efficacy and safety of oral P2Y12 inhibitors in acute coronary syndrome. Circulation.2020;142:150-160. PubMed
  4. Heather M Judge, Robert J Buckland, Joseph A Jakubowski, Robert F Storey., Cangrelor inhibits the active metabolites of Clopidogrel and Prasugrel to P2Y receptors in vitro. Platelets. 2016;27(3):191-5. PubMed
  5. Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2020 Aug 29;ehaa575. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar