Tillbaka

heparinnatrium
Heparin LEO

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kompletterande antikoagulation i samband med kranskärlsröntgen och intervention (PCI) vid akuta koronara syndrom eller elektiv PCI.

Förbehåll / Kommentar

Heparinnatrium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Kompletterande antikoagulation i samband med kranskärlsröntgen och intervention (PCI) vid akuta koronara syndrom eller elektiv PCI.


Utredningsmaterial och referenser

  1. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2017. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar