Tillbaka

fondaparinux
Arixtra

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikoagulantiabehandling vid akuta koronara syndrom (AKS). Ges i kombination med trombocythämmande behandling.

Förbehåll / Kommentar

Ges inte tillsammans med warfarin med terapeutisk PK/INR. Reducerad dos vid nedsatt njurfunktion. Kontraindicerat vid svår njursvikt.

Fondaparinux är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad antikoagulantiabehandling vid AKS med en förbättrad nytta-risk profil jämfört med lågmolekylärt heparin. Dominerande antikoagulantium i akutskedet av instabil kranskärlssjukdom (NSTEMI).


Utredningsmaterial och referenser

  1. OASIS-5. Comparison of Fondaparinux and Enoxaparin in Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2006;354:1464-76. PubMed
  2. OASIS-6. Effects of Fondaparinux on Mortality and Reinfarction in Patients With Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. JAMA 2006;295:1519-30. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar