Tillbaka

metoprololsuccinat
Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ischemisk hjärtsjukdom. Angina pectoris. Postinfarktprofylax.

Förbehåll / Kommentar

Måldos i studierna har varit 200 mg/dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Metoprololsuccinat är en väldokumenterad beta-1-receptorblockerare. Väletablerad som profylax mot symtom vid ischemisk hjärtsjukdom. Ger symtomlindring. Minskad dödlighet efter hjärtinfarkt påvisad i tidiga studier. Betablockerarnas plats i modern hjärtinfarktsjukvård med revaskularisering/PCI och dubbel trombocythämning diskuteras för närvarande. Sena studier visar motsägelsefulla resultat. Tatendashe et al påvisade ingen effekt på mortalitet i en stor population utan svikt eller ventrikulär dysfunktion efter ett års behandling postinfarkt. En fransk studie visade att patienter som slutade med betablockerare 1-4 år postinfarkt hade högre mortalitet (ännu sämre gick det för gruppen som upphörde med statiner!). En koreansk observationsstudiestudie på STEMI-patienter som gått igenom PCI påvisade lägre 1-årsmortalitet med betablockarbehandling.

En svensk randomiserad studie med metoprolol postinfarkt pågår i SwedeHeart-regi 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Angina: Rehnqvist N, Hjemdahl P, Billing E, Bjorkander I, Eriksson SV, Forslund L et al. Effects of metoprolol vs verapamil in patients with stable angina pectoris. The Angina Prognosis Study in Stockholm (APSIS). Eur Heart J 1996;17:76-81. PubMed
  2. Olsson G, Rehnqvist N, Sjogren A, Erhardt L, Lundman T. Long-term treatment with metoprolol after myocardial infarction: effect on 3 year mortality and morbidity. J Am Coll Cardiol 1985;5:1428-37. PubMed
  3. Freemantle N, Cleland J, Young P, Mason J, Harrison J. beta Blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ. 1999;318:1730-7. PubMed
  4. Dondo TB, Hall M, West RM, Jernberg T, Lindahl B et el. β-Blockers and Mortality After Acute Myocardial Infarction in Patients Without Heart Failure or Ventricular Dysfunction. Journal of the American College of Cardiology June 06, 2017, 69 (22) 2710-2720 PubMed
  5. Neumann A, Maura G, Weill A, Alla F, Danchin N. Clinical Events After Discontinuation of β-Blockers in Patients Without Heart Failure Optimally Treated After Acute Myocardial Infarction: A Cohort Study on the French Healthcare Databases. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2018 Apr;11(4):e004356. PubMed
  6. Yang JH, Hahn JY, Song YB, Choi SH, Choi JH, Lee SH et al. Association of Beta-Blocker Therapy at Discharge With Clinical Outcomes in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention. JACC Cardiovasc Interv. 2014 Jun;7(6):592-601. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar