Tillbaka

eplerenon
Eplerenon …, Inspra

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Eplerenon rekommenderas som alternativ till spironolakton vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt och vid symtomgivande hjärtsvikt (NYHA II-IV) med måttlig till uttalad nedsättning av vänsterkammarfunktionen för de patienter som erfar hormonella biverkningar, till exempel gynekomasti, med spironolakton.

Förbehåll / Kommentar

Beakta risk för hyperkalemi.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Eplerenon är miljöklassificerat.

Motivering

Eplerenon är en aldosteronantagonist med kalium- och magnesiumsparande effekt.

Eplerenon är en vidareutveckling av spironolakton med högre selektivitet för mineralkortikoreceptorer, vilket medför en lägre risk för hormonella biverkningar (gynekomasti). Eplerenon har dokumenterats i EPHESUS-studien på patienter som utvecklat svikt efter hjärtinfarkt samt i EMPHASIS-HF-studien vid symtomgivande hjärtsvikt (NYHA II-IV) med måttlig till uttalad nedsättning av vänsterkammarfunktionen.

Effekterna av eplerenon och spironolakton (RALES-studien) vid behandling av hjärtsvikt förefaller likartade även om direkt jämförelse saknas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. RALES: Pitt B, Zannad F, Remme WJ, Cody R, Castaigne A, Perez A et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999;341:709-17. PubMed
  2. EPHESUS: Pitt B, Remme W, Zannad F, Neaton J, Martinez F, Roniker B et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med 2003;348:1309-21. PubMed
  3. EMPHASIS-HF: Zannad F, McMurray JJ, Krum H, van Veldhuisen DJ, Swedberg K, Shi H et al. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. EMPHASIS-HF Study Group. N Engl J Med. 2011;364:11-21. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar