Tillbaka

glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Abcur

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kardiell ischemi, akut hjärtsvikt. Parenteral/snabbverkande blodtryckssänkning.

Förbehåll / Kommentar

Nitroglycerin, infusion.

Glyceryltrinitrat är miljöklassificerat.

Motivering

Symtomatisk effekt i första hand. Mångårig klinisk erfarenhet. Rekommenderas i lokala och internationella vårdprogram. Det alternativa medlet nitroprussid (Nipride, licenspreparat) har visat sämre resultat på hjärtpatienter.


Utredningsmaterial och referenser

  1. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2017. PubMed
  2. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar