Tillbaka

bisoprolol
Bisoprolol …, Bisomyl, Bisostad, Emconcor CHF

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Angina pectoris

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bisoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Betablockerare ger symtomlindring vid angina pectoris. Beta-1-blockad har minst lika god effekt som oselektiv blockad. Bisoprolol har en lång halveringstid och ger en jämn plasmakoncentration över dygnet. Det är den mest selektiva av beta-1-blockerarna vilket är en fördel för till exempel KOL-patienter.

Bedöms vara likvärdig med metoprololsuccinat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kohli RS, Khurmi NS, Kardash MM, Hughes LO, Lahiri A, Raftery EB. Efficacy of once daily bisoprolol in stable angina pectoris: an objective comparison with atenolol and long term follow-up. Eur Heart J. 1985;6:845-50. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar