Tillbaka

doxazosin
Doxazosin …, Alfadil, Cardura, Carduran

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tilläggsbehandling vid hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Depotberedning.

Vid högt blodtryck subventioneras doxazosin endast för patienter som först provat andra läkemedelsklasser.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av doxazosin kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Alternativ vid svårbehandlad hypertoni som inte kontrolleras av övriga rekommenderade läkemedel. Har även gynnsam effekt på benign prostatahyperplasi (BPH).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  3. NICE Aug 2019; Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline (NG 136). NICE
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018;39:3021-3104. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar