Tillbaka

labetalol
Trandate

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertensiv kris. Hypertoni under graviditet.

Förbehåll / Kommentar

Trandate ingår inte i läkemedelsförmånen.

Labetalol är miljöklassificerat.

Motivering

Betydande klinisk erfarenhet också under graviditet. Rekommenderas i lokala vårdprogram. Kombination av beta- och alfablockad ger god blodtryckssänkande effekt, vilket är gynnsamt vid svårkontrollerat blodtryck och hypertensiva kristillstånd av olika genes. Finns även i intravenös beredningsform.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill, 11:e upplagan 2006.
  2. Podymow T, August P. Update on the use of antihypertensive drugs in pregnancy. Hypertension. 2008;51:960-9. PubMed
  3. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cífková R, De Bonis M et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy.Eur Heart J. 2018 Sep 7;39(34):3165-3241 PubMed
  4. ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. Van den Born BH, Lip GYH,, Brguljan-Hitij J, Cremer A, Segura J, Morales E, Mahfoud F, Amraoui F, Persu A, Kahan T, Agabiti Rosei E, de Simone G, Gosse P, Williams B. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019 Jan 1;5(1):37-46. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar