Tillbaka

bendroflumetiazid
Bendroflumetiazid..., Salures

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Flack dos-responskurva gör att dosen 2,5 mg per dag ofta är tillräcklig. Oftast bättre att kombinera med annat preparat vid otillfredsställande blodtryckskontroll än att öka dosen över 5 mg (om inte uttalade problem med övervätskning).

Kombination med betablockerare kan ha en ogynnsam metabol effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bendroflumetiazid är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Tiazidlikt preparat som räknas till gruppen tiaziddiuretikum.

Långsamt insättande effekt. Metabola biverkningar är sällsynta vid låg dos (2,5 - 5 mg/dygn). Tiaziddiuretika har en gynnsam effekt på kalciummetabolismen och förefaller förebygga osteoporotiska frakturer.

Det finns ingen anledning att använda generiskt bendroflumetiazid med kaliumtillsats, som är dyrare och där den lilla kaliumtillsatsen är av marginell betydelse. Bättre att i så fall kombinera med kaliumsparare.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  3. NICE Aug 2019; Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline (NG 136). NICE
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018;39:3021-3104. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket
  6. Bokrantz T, Schiöler L, Boström KB, Kahan T, Mellström D, Ljungman C et al. Antihypertensive drug classes and the risk of hip fracture: results from the Swedish primary care cardiovascular database. J Hypertens 2020;38:167-175. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar