Tillbaka

kandesartan
Candesartan ..., Amias, Candesarstad, Candexetil, Kairasec, Kandrozid

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Används som alternativ till ACE-hämmare, till exempel hos patienter med intolerans och där RAAS-blockad är önskvärd.

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB. Vid hypertoni bör ACE-hämmare och ARB inte kombineras på grund av risk för njurpåverkan och hyperkalemi.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kandesartan är miljöklassificerat.

Motivering

Kandesartan har en hög receptoraffinitet, vilket gör att läkemedlet kan doseras en gång dagligen.

Kandesartan har visat klar reduktion av strokeinsjuknande och kardiovaskulär död. Expertgruppen bedömer att effekterna av angiotensinreceptorblockad är klasseffekter som kan åstadkommas av samtliga angiotensinreceptorblockerare (ARB). Kandesartan är ett alternativ till losartan med fler möjliga dostitreringssteg.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  3. NICE Aug 2019; Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline (NG 136). NICE
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018. 2018. 39:3021-3104. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar