Tillbaka

empagliflozin
Jardiance

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF) (EF ≤ 40%) hos patienter med diabetes mellitus typ 2.

Förbehåll / Kommentar

Empagliflozin (Jardiance) ges till patienter med diabetes mellitus typ 2. Jardiance ska inte ges till patienter med diabetes mellitus typ 1 på grund av ökad risk för ketoacidos. 

Empagliflozin är miljöklassificerat.

Motivering

Hos patienter med diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom medförde empagliflozin en 14% minskad risk för den primära effektvariabeln kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och stroke jämfört med placebo (EMPA-REG Outcome). Empagliflozin resulterade också i minskad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (2,7% jämfört med 4,1%). Av de inkluderade patienterna hade 10% hjärtsvikt.  

Minskad förekomst av sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt och kardiovaskulär död sågs hos patienter oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt hos patienter med diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (metaanalys av SGLT2-hämmare).

Hos patienter med hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (EF ≤ 40%) minskade förekomsten av sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död signifikant från 24,7% till 19,4% (EMPEROR-Reduced). Detta medför numbers needed to treat (NNT) 19 under 1,3 års behandling. Sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död minskade oavsett förekomst av diabetes eller ej (hälften av patienterna hade diabetes mellitus typ 2). Patienterna var välbehandlade med ACE hämmare/ ARB (70%), betablockad (95%), aldosteronantagonister (70%) och sakubitril-valsartan (18%). 

Enligt diabetesriktlinjer (ADA/EASD) rekommenderas att patienter med hjärtsvikt (HFrEF) behandlas med SGLT2 hämmare för att minska risken för sjukhusinläggning för hjärtsvikt, kardiovaskulära händelser och död. Enligt Europeiska kardiologföreningens (ESC) rekommenderas behandling med SGLT2 hämmare hos patienter med typ 2 diabetes mellitus för att minska risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (klass 1 A rekommendation).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Norhammar A, Bodegård J, Nyström T et al., Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden 2006-2013. Diabetologia 2016; 59:1692-1701. PubMed
  2. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I et al., SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019; 393: 31–39. PubMed
  3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al., Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine 2015; 373: 2117-28. PubMed
  4. Packer M, Anker SD, Butler J et al., Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1413-1424. PubMed
  5. Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ et al., Lower risk of heart failure and death in patients initiated on sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs. The CVD-REAL Study. Circulation 2017; 136: 249-259. PubMed
  6. Buse, JB., Wexler DJ, Tsapas A et al., 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care, 2020. 43(2): p. 487-493. PubMed
  7. Cosentino, F., Grant P, Aboyans V et al., 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J, 2020. 41(2): p. 255-323. PubMed
  8. Seferovic PM, Fragrasso G, Petrie M et al., Sodium–glucose co-transporter 2 inhibitors in heart failure: beyond glycaemic control. The position paper of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2020 Sep;22(9):1495-1503. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar