Tillbaka

dapagliflozin
Forxiga

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF) (EF ≤ 40%) hos patienter med diabetes mellitus typ 2.

Förbehåll / Kommentar

Dapagliflozin (Forxiga) ges till patienter med diabetes mellitus typ 2. Forxiga ska inte ges till patienter med diabetes mellitus typ 1 på grund av ökad risk för ketoacidos.

Dapagliflozin är miljöklassificerat.

Motivering

Hos patienter med diabetes mellitus typ 2 och samtidig aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller riskfaktorer medförde dapagliflozin en 17% minskad risk för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter jämfört med placebo (DECLARE TIMI 58). En tiondel av patienterna hade också hjärtsvikt. Den primära effektvariabeln kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, ischemisk stroke utföll dock ej signifikant.

Minskad förekomst av sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt och kardiovaskulär död sågs oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt hos patienter med diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (metaanalys av SGLT2-hämmare).

Hos patienter med hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (EF ≤ 40%) medförde dapagliflozin en signifikant minskning av den primära effektvariabeln sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död från 21,2% till 16,3% (DAPA-HF). Detta medför ett numbers needed to treat (NNT) 20 under 1,5 års behandling. Den primära effektvariabeln minskade oavsett förekomst av diabetes eller ej (42% av patienterna hade diabetes mellitus typ 2). Patienterna var välbehandlade med ACE hämmare/ ARB (84%), betablockad (96%), aldosteronantagonister (72%) och sakubitril-valsartan (10%).

Enligt diabetesriktlinjer (ADA/EASD) rekommenderas att patienter med hjärtsvikt (HFrEF) behandlas med SGLT2 hämmare för att minska risken för sjukhusinläggning för hjärtsvikt, kardiovaskulära händelser och död. Enligt europeiska riktlinjer (ESC) rekommenderas behandling med SGLT2 hämmare hos patienter med typ 2 diabetes mellitus för att minska risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (klass 1 A rekommendation). 

Dapagliflozin har nyligen godkänts av EMA/ Läkemedelsverket för indikationen symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

I en nyligen publicerad studie hos patienter med nedsatt njurfunktion och albuminuri (59% av patienterna med eGFR < 45 mL/min/1,73m2) hade patienter som erhållit dapagliflozin jämfört med placebo en signifikant lägre förekomst av njurpåverkan och död jämfört med placebo (DAPA-CKD).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Norhammar A, Bodegård J, Nyström T et al., Incidence, prevalence and mortality of tyoe 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden 2006-2013. Diabetologia 2016; 59:1692-1701. PubMed
  2. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I et al., SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019; 393: 31–39. PubMed
  3. McMurray J.J.V., Solomon SD, Inzucchi SE., Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019;381:1995-2008. PubMed
  4. Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ et al., Lower risk of heart failure and death in patients initiated on sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs. The CVD-REAL Study. Circulation 2017; 136: 249-259. PubMed
  5. Buse, JB., Wexler DJ, Tsapas A et al., 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care, 2020. 43(2): p. 487-493.PubMed
  6. Cosentino, F., Grant P, Aboyans V et al., 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J, 2020. 41(2): p. 255-323. PubMed
  7. Seferovic PM, Fragrasso G, Petrie M et al., Sodium–glucose co-transporter 2 inhibitors in heart failure: beyond glycaemic control. The position paper of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Failure 2020 Jul 2. PubMed
  8. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa‑Rotter R et al., Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, Published on line www.nejm.org , September 24, 2020. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar