Tillbaka

spironolakton
Spironolakton …,

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kaliumsparare

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Aldosteronantagonist med kalium- och magnesiumsparande effekt vilket är att föredra jämfört med ren kaliumsubstitution vid diuretikabehandling. I allmänhet räcker det med en låg dos, 25 mg/dag, för att minimera biverkningsrisken.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goodman & Gilman. The Pharmacological Basis of Therapeutics 11:e upplagan (2006) s.759-762
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar