Tillbaka

hydroklortiazid*
Hydroklortiazid ..., Esidrex

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Diuretikum med långsamt insättande effekt. Symtomlindrande vid hjärtsvikt. Förstärker effekten av övrig hjärtsviktsbehandling. Metabola biverkningar sällsynta vid låg dosering. Ska inte användas vid njursvikt med GFR <30 ml/min.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Hydroklortiazid är miljöklassificerat.

Motivering

Billigt preparat. Terapitradition får avgöra om hydroklortiazid (Esidrex, Hydroklortiazid) eller bendroflumetiazid (Salures) ska användas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion. Information från Läkemedelsverket. 2006;1:7-17. Läkemedelsverket
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar