Tillbaka

furosemid**
Lasix Retard

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Furosemid är miljöklassificerat.

Motivering

Loop-diuretikum i slow-release beredning, vilket ger en mildare effekt som för många patienter innebär en fördel. Symtomlindrande vid hjärtsvikt. Förstärker effekten av övrig hjärtsviktsbehandling. Har blodtryckssänkande effekt men inga data finns avseende morbiditet och mortalitet varför preparatet inte rekommenderas vid hypertonibehandling. Är dock indicerat vid njursvikt då tiazider inte kan användas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion. Information från Läkemedelsverket. 2006;1:7-17. Läkemedelsverket
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar