Tillbaka

bendroflumetiazid*
Bendroflumetiazid..., Salures

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bendroflumetiazid är miljöklassificerat.

Motivering

Tiaziddiuretikum. Billigt. Långsamt insättande effekt. Ska inte användas vid njursvikt med GFR <30 ml/min. Symtomlindrande vid hjärtsvikt. Förstärker övrig hjärtsviktsbehandling. Metabola biverkningar sällsynta vid låg dos.

Val av tiazid betingas av terapitradition. Det finns ingen anledning att använda tiazid med fast kaliumtillsats som är dyrare och där den lilla kaliumtillsatsen är av marginell betydelse. Vid hjärtsvikt kombineras dessutom i allmänhet diuretika med ACE-hämmare.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion. Information från Läkemedelsverket. 2006;1:7-17. Läkemedelsverket
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar