Tillbaka

spironolakton
Spironolakton …

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Standarddos på denna indikation är 25(-50) mg/dygn. Ges som tillägg till ACE-hämmare och betablockerare. Prioritera spironolakton som tillägg vid svår svikt före ARB.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Aldosteronantagonist med kalium- och magnesiumsparande effekt. Används ensamt eller i kombination med annat diuretikum. God tilläggseffekt i kombination med ACE-hämmare vid hjärtsvikt visades i RALES-studien. Ger symtomlindring, färre sjukhusinläggningar och bättre prognos för patienten.


Utredningsmaterial och referenser

  1. RALES: Pitt B, Zannad F, Remme WJ, Cody R, Castaigne A, Perez A et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999;341:709-17. PubMed, Fulltext
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar