Tillbaka

eplerenon
Eplerenon …, Inspra

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Eplerenon rekommenderas som alternativ till spironolakton vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt och vid symtomgivande hjärtsvikt (NYHA II-IV) med måttlig till uttalad nedsättning av vänsterkammarfunktionen för de patienter som erfar hormonella biverkningar, t.ex. gynekomasti, med spironolakton.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Eplerenon är miljöklassificerat.

Motivering

Eplerenon är en aldosteronantagonist med kalium- och magnesiumsparande effekt.

Eplerenon är en vidareutveckling av spironolakton med högre selektivitet för mineralkortikoreceptorer, vilket medför en lägre risk för hormonella biverkningar (gynekomasti). Eplerenon har dokumenterats i EPHESUS-studien på patienter som utvecklat svikt efter hjärtinfarkt samt i EMPHASIS-HF-studien vid symtomgivande hjärtsvikt (NYHA II-IV) med måttlig till uttalad nedsättning av vänsterkammarfunktionen.

Effekterna av eplerenon och spironolakton (Ralesstudien) vid behandling av hjärtsvikt förefaller likartade även om direkt jämförelse saknas. Då eplerenon är dyrare än spironolakton betraktas det tills vidare som ett andrahandspreparat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. RALES: Pitt B, Zannad F, Remme WJ, Cody R, Castaigne A, Perez A et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999;341:709-17. PubMed
  2. EPHESUS: Pitt B, Remme W, Zannad F, Neaton J, Martinez F, Roniker B et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med 2003;348:1309-21. PubMed
  3. EMPHASIS-HF: Zannad F, McMurray JJ, Krum H, van Veldhuisen DJ, Swedberg K, Shi H et al. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. EMPHASIS-HF Study Group. Engl J Med. 2011;364:11-21. PubMed
  4. Malmström R, Norstedt Wikner B. 2003. Färre biverkningar med nya eplerenon än med gamla spironolakton? Janusinfo
  5. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar