Tillbaka

metoprololsuccinat
Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Ges som tillägg till ACE-hämmare. Måldos i studie var 200 mg/dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Tillägg av betablockad vid hjärtsvikt har i flera studier visat minskad sjuklighet och död i hjärtsvikt. Någon större skillnad mellan de tre betablockerare som studerats finns inte.

Startdos vid hjärtsvikt är 25 mg/dygn. Viktigt att försöka titrera upp dosen till måldos 200 mg/dygn.


Utredningsmaterial och referenser

  1. MERIT-HF study group. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL randomaized intervention trial in Congestive heart failure (MERIT-HF). Lancet 1999;353:2001-07. PubMed
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar