Tillbaka

losartan
Losartan …, Klomentan, Losarstad

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Losartan är miljöklassificerat.

Motivering

Expertgruppen bedömer att effekterna av angiotensinreceptorblockad är klasseffekter som kan åstadkommas av samtliga angiotensinreceptorblockerare (ARB). Dokumenterad måldos vid hjärtsviktsbehandling är emellertid viktigt och har tidigare saknats för losartan.

Valsartan i dosen 320 mg är jämförbar med captopril 150 mg vid hjärtsvikt (postinfarkt) medan kandesartan inte jämförts med ACE-hämmare. I ELITE II-studien föreföll losartan 50 mg effektmässigt jämförbar till något sämre än captopril 150 mg. I HEAAL-studien var emellertid losartan i dosen 150 mg effektmässigt signifikant bättre än i dosen 50 mg, till priset av fler biverkningar av de typer som kan förväntas vid en mer uttalad RAAS-blockad. Väger man samman dessa två studier (ELITE II och HEAAL) kan resoneras att losartan 150 mg förefaller ungefärligen jämförbart dokumenterad med valsartan vid kronisk hjärtsvikt.

Generiskt prisläge för losartan motiverar att detta läkemedel finns med som ett alternativ vid hjärtsvikt med måldosen 150 mg dagligen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ, Rouleau JL, Køber L, Maggioni AP et al. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med. 2003;349:1893-906. PubMed
  2. ELITE II: Pitt B, Poole-Wilson PA, Segal R, Martinez FA, Dickstein K, Camm AJ et al. Effect of losartan compared with captopril on mortality in patients with symptomatic heart failure: randomised trial--the Losartan Heart Failure Survival Study ELITE II. Lancet 2000;355:1582-7.PubMed
  3. Konstam MA, Neaton JD, Dickstein K, Drexler H, Komajda M, Martinez FA, Riegger GA, Malbecq W, Smith RD, Guptha S, Poole-Wilson PA; HEAAL Investigators. Effects of high-dose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a randomised, double-blind trial. Lancet. 2009;374:1840-8. PubMed
  4. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar