Tillbaka

kandesartan
Candesartan ..., Amias, Candesarstad, Candexetil, Kairasec, Kandrozid

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Kandesartan är miljöklassificerat.

Motivering

Angiotensinreceptorblockerare (ARB) med dokumentation för positiv effekt på morbiditet och mortalitet, med måldosen 32 mg/dygn, vid hjärtsvikt. Kandesartan har en hög receptoraffinitet, vilket gör att läkemedlet kan doseras en gång dagligen.

Expertgruppen bedömer att effekterna av angiotensinreceptorblockad är klasseffekter som kan åstadkommas av samtliga ARB. Dokumenterad måldos vid hjärtsviktsbehandling är emellertid viktigt. Även valsartan har god dokumentation vid hjärtsvikt men vid jämförbara måldoser (160 mg x 2 respektive 32 mg x 1) blir kostnaderna lägre för kandesartan. Även för losartan finns underlag att rekommendera en måldos (150 mg x 1) vid hjärtsvikt.

Resultaten från studier av ARB som tillägg till sedvanlig hjärtsviktsbehandling (inkluderande ACE-hämmare och betablockerare) vid kronisk hjärtsvikt (samt postinfarktsvikt) är inte samstämmiga. Expertgruppen anser att man ska prioritera tillägg av betablockerare och spironolakton, i andra hand byte från ACE-hämmare till neprilysin-valsartan vid svår hjärtsvikt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Granger CB, McMurray JJ, Yusuf S, Held P, Michelson EL, Olofsson B et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function intolerant to angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-Alternative trial. Lancet. 2003;362:772-6. PubMed
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar