Tillbaka

ramipril
Ramipril …, Triatec

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Måldos är 10 mg/dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Ramipril är miljöklassificerat.

Motivering

ACE-hämmare med god dokumentation för behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt. Förbättrar prognosen. 

Expertgruppen anser att ramipril och enalapril är likvärdiga ur effektsynpunkt oavsett bakomliggande etiologi.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Effect of ramipril on mortality and morbidity of survivors of acute myocardial infarction with clinical evidence of heart failure. The Acute Infarction Ramipril Efficacy (AIRE) Study Investigators. Lancet 1993; 342: 821-8. PubMed
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar